Porota IX. ročníku soutěže

„O turistickou informaci roku“   ,,Zpravodaj roku“ a „Propagační předměty″

Bc. Michaela Bělinová – Destinační management Hradecko – člen poroty číslo 1

 • Jsem „srdcař“. Miluji dobré jídlo, víno, partu skvělých přátel, cestování, ale také svoji práci a rodinu – manžela Jiřího, děti Jirku (16 let) a Mišku (15 let). Narodila jsem se v Hořicích, tam také celý život žiji a jak jsem občas říkala zákazníkům v turistickém informačním centru v Hořicích, chci tam i zemřít. Po maturitě na gymnáziu v Hořicích (1997) jsem rok studovala na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (matematika a občanská nauka pro 2. stupeň základních škol), ale brzy jsem zjistila, že mě to mnohem víc táhne k cestovnímu ruchu. Vysokou školu – Slezskou univerzitu v Opavě, jsem dostudovala až jako mamka dvou dětí.
 • Od 16 let jsem letní prázdniny trávila jako brigádník v autokempu Milovice. Nejdříve jako pokladní na minigolfu a když jsem dozrála do plnoletosti, tak jako recepční. To byly krásné časy plné slunce a lidí, od kterých jsem se mnohému naučila. Zejména na pana Vlastimila Hrušku, tehdejšího starostu obce, vzpomínám často. „Vládnul“ přísně, ale spravedlivě a dobrou práci dovedl ocenit. I na jeho popud jsem opustila vidinu kantořiny a začala studovat Vyšší odbornou školu rozvoje venkova – obor cestovní ruch, kterou jsem úspěšně zakončila v roce 2001. V témže roce se zřizovalo turistické informační centrum v Hořích. Dodala jsem si odvahy a přihlásila se do výběrového řízení, kde jsem uspěla a ještě před dokončením školy jsem měla svoji první opravdovou práci. Teprve časem jsem si uvědomila, že mě ta práce opravdu baví a naplňuje svojí barevností i nenadálými změnami, které jsou tím správným kořením. Po 20 letech jsem se rozhodla pro změnu a v polovině roku 2021 jsem nastoupila do DMO Hradecko. 10 let jsem byla členkou rady Asociace turistických informačních center České republiky za Královehradecký kraj a stále aktivně hájím zájmy „íček“ a „destinaček“ na krajské i celorepublikové úrovni.

Ing. Eva Frindtová, C.O.T. media s.r.o. – člen poroty číslo 2

 • Zakladatelka a spolumajitelka společnosti C.O.T. media – lídra na trhu médií v oblasti cestovního ruchu.
  V oblasti reklamy a médií pracuji celý život. Od roku 1997 spoluvlastním a rozvíjím vydavatelství, které se primárně věnovalo cestovnímu ruchu v oblasti B2B i B2C. Dle výzkumu agentury STEM/MARK je měsíčník COT – Celý o turismu nejlepším odborným časopisem cestovního ruchu.
 • Dnes má C.O.T. media v portfoliu 15 odborných, palubních, klientských a lifestylových časopisů a portálů. Pořádáme pravidelné diskusní snídaně a konference, udílíme ocenění dobrým nápadům, věnujeme se společensky odpovědným projektům, připravujeme eventy, které vytváří prostor pro komunikaci…
 • A co hlavně – máme skvělý tým a práce je pro nás zábavou. Zkrátka víme CO a víme JAK se v médiích a marketingu dělá!

Mgr. Martina Košlíková – Česká unie cestovního ruchu  – člen poroty číslo 3

 • Zkušenosti s organizací prezentačních akcí, veletrhů a odborných akcí, přípravou a realizací marketingových kampaní, příprava tiskových zpráv, PR článků, odborných textů (spolupráce s médii, např. TTG, COT, Novinky.cz)
 • Management kvality (ISO 9001, ISO 14001, Service Qualität Deutchland, Český systém kvality služeb), principů auditovaní, nástrojů kvality a metod zlepšování (PDCA, Gap analýza – Servqual, Kano model, měření spokojenosti zákazníků)
 • Komunikace se členy České unie cestovního ruchu a České asociace cestovních kanceláří, s poskytovateli služeb napříč obory.
 • Zkušenosti se zaváděním nového produktu pro poskytovatele služeb v cestovním ruchu

Ing. Marie Sládková, dipl. ek. – zástupce za Odbor cestovního ruchu na Ministerstvu pro místní rozvoj – člen poroty číslo 4

 • Jsem rodačka z Ostravy, cestovatelka, sportovkyně, cyklistka, lyžařka, turistka a fotografka. Mám ráda přírodu, hudbu skoro všech žánrů, dobré jídlo, víno a naše české pivo. Ráda se vydávám na svých cestách za poznáním nejen naší krásné české země, ale i nových pro mě neznámých chutí, tradic, umění, kultury, architektury našich památek, hradů a zámků, které nám závidí po celém světě.
 • Vzdělání: Pomaturitní studium – obor: Cestovní ruch se zaměřením na průvodcovskou činnost; Vyšší odborné studium – obor: Mezinárodní obchod, přeprava a zasilatelství; Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – obor: Komerční inženýrství v oblasti surovin; Ostravská univerzita – obor: Učitelství odborných předmětů.
 • V současné době pracuji na Odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj a má agenda jsou projekty ekonomické diplomacie PROPED. Projekty finančně podporované MMR se týkají oblasti cestovního ruchu, účasti na veletrzích, incomingových misích, prezentacích s cílem propagovat Českou republiku v zahraničí jako vhodnou destinaci pro příjezdový cestovní ruch, zvyšování povědomí o České republice a budování dobrého jména turistické destinace ČR. 

Josef Podolák – ředitel rádia Patriot – člen poroty číslo 5

 • Jsem novinář, moderátor, muzikant, herec a blázen, který vidí mnoho věcí jinak a často předbíhá dobu. Přes 20 let jsem aktivní v médiích, a to jak v tištěných, tak různých rozhlasových stanicích. Profesně pro mě byla také důležitá zkušenost v přední PR agentuře. Nyní působím opět v radiu Patriot jako ředitel. Zásadní část života jsem prožil v Poděbradech, kde o turisty, z podstaty malebného lázeňského města, nikdy nebyla nouze. Nyní je můj život spojen se sousedním Nymburkem, který se teprve před dvaceti lety začal probouzet z komunistické šedi a nyní už začíná být také turisticky lákavým místem.

Jan Řehounek – nakladatel – člen poroty číslo 6

 • (* 18. května 1950) se narodil v České Lípě. Od svých šesti let žije v Nymburce, který adoptoval za svůj rodný.
 • V profesním životě byl dělníkem, technikem, kulturním pracovníkem, novinářem, manažerem výstav, fotografem, šéfredaktorem, nakladatelem. Nyní je spokojeným důchodcem, předsedou
 • Spisovatel a dramatik, organizátor kulturních pořadů.
 • Je autorem několika desítek regionálních publikací, turistických průvodců a prospektů.

Mgr. Jakub Turek – Zakladatel a spolumajitel společnosti UpDown Media – člen poroty číslo 7

 • Media – vydavatele největšího outdoorového portálu Horydoly.cz a dalších webů, dodavatele obsahu pro mainstreamová média a provozovatele internetové inzertní sítě Outdoornet.
 • Člen výboru Czech Travel Press – asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu. Též je členem Českého horolezeckého svazu a Rakouského alpského spolku.
 • Od roku 1993 novinář na plný úvazek se zaměřením na cestovní ruch a spotřebitelská témata. Editorské a vedoucí funkce zastával v tištěném deníku MF Dnes, časopisech Profit, Bike a Outdoor, ekonomickém teletextu na České televizi a internetovém portálu Horydoly.cz. Dlouhodobě spolupracuje s rozhlasovými stanicemi Radio Beat a Country Radio. Příležitostně píše, fotografuje a mluví např. pro Českou televizi, Český rozhlas, iDnes.cz, Lidové noviny, Marianne a další média.
 • Jako porotce působil v několika ročnících fotografické soutěže Štíty Viléma Heckela a v Novinářské soutěži Czech Travel Press.

Jiří Blecha – tiskárna BOFTISK – člen poroty číslo 8

 • Jsem rozený Nymburák, tiskař a majitel tiskárny Boftisk v Nymburce. Mezi mé záliby patří fotografování krajiny a přírody, pěší turistika a to zejména obdivování krásy Krkonoš a Jizerských hor. Jsem také již 27 let šťastně ženatý a s manželkou jsme vychovali dnes již dospělé 2 krásné děti. Mezi mé další koníčky patří obdivování parních lokomotiv a vznik lokomotiv vůbec.

Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. – člen poroty číslo 9

 • Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. (1977) působí na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity, kde vyučuje předměty Cestovní ruch, Management destinace cestovního ruchu, Politiku cestovního ruchu a další. Tématu destinační management se ve svých výzkumech věnuje od roku 2004. Ke stěžejním publikacím patří učebnice Destinační management, aneb Jak řídit turistickou destinaci (2007), odborná kniha Destinační management jako nástroj regionální politiky cestovního ruchu (2012) a odborná učebnice Destinační management – Umění rozvíjet destinaci (2022). Je spoluautorkou Atlasu cestovního ruchu České republiky (2006) a Návrhu nové rajonizace cestovního ruchu ČR (2007). Členka SVECR – Sdružení vědeckých expertu cestovního ruchu. Členka redakční rady odborného časopisu Czech Journal of Tourism.

Miroslav Foltýn – Vydavatelství KAM po Česku s. r. o. – člen poroty číslo 10

 • Zástupce šéfredaktora vydavatelství od roku 2016. Před tím pracoval na pozici vedoucího odboru MěÚ v Klášterci nad Ohří pro oblast místního hospodářství, cestovního ruchu, marketingu a kultury. V letech 1997 až 2013 byl také prezidentem A.T.I.C. ČR a podílel se na posunutí této organizace mezi respektované subjekty cestovního ruchu v ČR.
 • Zkušenosti má v oblasti marketingových projektů realizovaných na regionální i národní úrovni. Byl spolutvůrcem standardů Jednotné klasifikace turistických informačních center ČR (JKTIC) a účastnil se realizace zavádění standardů ČSKS. V letech 1995 až 2018 byl autorem či spolurealizátorem významných a oceňovaných projektů cestovního ruchu na území Ústeckého kraje a Euroregionu Krušnohoří, např. Vybavení IC a školení jejich pracovník (CBC Phare – 1997), Vybavení a značení cyklotras v Krušnohoří (1997-2000), 3K návštěvnická karta (2007 – 2008) a další.
 • Je vášnivý lyžař, účastník Jizerské 50, cyklista a moderátor country festivalu.

Luděk Sládek – šéfredaktor a spolumajitel Vydavatelství KAM po Česku – člen poroty číslo 11

 • Jsem rodákem Poláčkova města, protože tam byla porodnice. Mládí jsem však prožil na Rychnovsku, v Podorlicku, mezi Divokou a Tichou řekou Orlicí. Mé první cesty za poznáním způsobila babička, se kterou jsem cestoval od chvíle, co mi nemusela měnit plínky. Posléze to byly výlety se základní a měšťanskou školou, svačinou a chlebníkem. Obchodní akademii jsem již absolvoval v Praze. Praha a její génius loci mi učaroval a trvale ovlivnil mé kroky vedoucí na místa významná, architektonicky výjimečná či málo známá, vždy však s příběhem. Další cesty za poznáním jsem absolvoval během vojenské služby, která mi dala poznat kraj razovity, Frydecko-Mistecky. Pubertu jsem prožil ve stínu Plečnikova kostele na Vinohradech. Leč obtěžkán manželkou, synem, dcerou a starostmi jsem se přestěhoval do bytu Jaroslava Seiferta na pražském Žižkově, který mi přidělil OPBH. Tady jsem postupem času přešel na temnou stranu cestovního ruchu. Jako žižkovský patriot jsem zdařile šířil špatnou pověst Žižkova s cílem uchránit ho před vetřelci. Několik let jsem zasvětil práci pro národní památkový ústav – rezervační a marketingové oddělení, vystřídal pár redakcí a zcestoval i prochodil značnou část Česka i Slovenska. Nakonec jsem posledních 16 let budoval značku KAM po Česku. Patrně se mi to povedlo, jinak by mě nikdo do komise TURISTPROPAGu nepozval.

Barbora Hodačová – sekretariát A.T.I.C. ČR – člen poroty číslo 12

 • od roku 2014 jsem působila jako pracovník informačního centra, později i jako vedoucí oddělení cestovního ruchu na statutárním městě Liberec,
 • byla jsem radní A.T.I.C. ČR za Liberecký kraj v letech 2019-2021,
 • nyní vykonávám činnost sekretariátu A.T.I.C. ČR a moc mě baví být součástí dění cestovního ruchu,
 • mám ráda potkávání se, seberozvoj, sbírání zážitků, gastroturistiku i lektorování jógy.

PhDr. Zdeňka Tichá – Město Lysá nad Labem – člen poroty číslo 13

 • Za svou pracovní kariéru jsem nasbírala zkušenosti ve sféře akademické (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), soukromé (nakladatelství Maxdorf, Aliaves – Klub personalistů) i v oblasti státní správy a samosprávy (vedoucí odboru kultury, zastupitelka a starostka města). Mým posledním působištěm bylo Poutní místo Stará Boleslav, kde jsem od nuly vybudovala fungující Informační a kulturní centrum, které zajišťuje kompletní chod poutního místa pro návštěvníky včetně prohlídek. Od října 2023 vedu odbor školství, kultury a sportu v Lysé nad Labem. Uplatňuji zde své dosud nabyté zkušenosti a znalosti i síť vybudovaných kontaktů. A také jsem se vrátila domů. Lysá nad Labem je mým rodným městem, mám zde rodinu, chodila jsem zde do školy a na diskotéky. Lysá je nádherné město, s tradicí, radostnou přítomností a možná překvapivou budoucností. Je pro mě radost a čest se podílet na tom, aby město bylo přívětivé i atraktivní pro ty, kteří v něm bydlí, i pro jeho návštěvníky.