Přihláška do IV. ročníku soutěžní přehlídky TURISTPROPAG o „Turistickou informaci roku 2019“ a „Zpravodaj roku 2019“

Přihláška zde

Application form of the 4rd year of the competition; TURISTPROPAG; for the „Tourist News of 2019“ a „Newsletter of the year 2019“

Application form

Anmeldung in den IV. Jahrgang des Wettbewerbs TURISTPROPAG in Kategorien: „Tourist – Information des Jahres 2019“ und „Periodikum des Jahres 2019“

Anwendung hier

Zgłoszenie do IV edycji konkursu TURISTPROPAG na „Informację Turystyczną 2019 Roku” i „Biuletyn Roku 2019”

Aplikacja tutaj

Porota 2019

Pavel Černý, 
Bc. Michaela Bělinová, 
Jan Řehounek, 
Josef Řezníček, 
Josef Podolák,
Petr Manuel Ulrych,
Mgr. Marie Kysilková
Štěpán Kraml
RNDr. Tomáš Seidl

Více informací o jednotlivých porotcích naleznete zde.