Přihláška do IV. ročníku soutěžní přehlídky TURISTPROPAG o „Turistickou informaci roku 2019“ a „Zpravodaj roku 2019“

Přihláška zde

Application form of the 4rd year of the competition; TURISTPROPAG; for the „Tourist News of 2019“ a „Newsletter of the year 2019“

Application form

Anmeldung in den IV. Jahrgang des Wettbewerbs TURISTPROPAG in Kategorien: „Tourist – Information des Jahres 2019“ und „Periodikum des Jahres 2019“

Anwendung hier

Zgłoszenie do IV edycji konkursu TURISTPROPAG na „Informację Turystyczną 2019 Roku” i „Biuletyn Roku 2019”

Aplikacja tutaj

Porota 2019

Pavel Černý, 
Bc. Michaela Bělinová, 
Jan Řehounek, 
Josef Řezníček, 
Josef Podolák.

Více informací o jednotlivých porotcích naleznete zde.