V Lysé nad Labem byly vyhlášeny výsledky soutěžní přehlídky TURISTPROPAG

Desítky brožur, letáků, publikací, map, novin, katalogů, kalendářů, zpravodajů, mobilních aplikací a spotů hodnotila porota pátého ročníku soutěžní přehlídky turisticko-propagačních materiálů „O turistickou informaci roku 2020“ a „Zpravodaj roku 2020“, kterou pod názvem TURISTPROPAG pořádá Pruh Polabí s.r.o. Výsledky byly vyhlášeny 18. června na slavnostním večeru v rámci Farmářských trhů na Výstavišti v Lysé nad Labem.

„Do soutěže bylo přihlášeno 178 materiálů od 98 vydavatelů – obcí, měst, neziskových organizací nebo podnikatelů v cestovním ruchu. Kromě prvních tří míst v každé z 15 kategorií byly uděleny zvláštní ceny Výstaviště Lysá nad Labem, města Lysá nad Labem a dalších sponzorů,“ řekl jednatel Pruhu Polabí Pavel Hlaváč. Porota hodnotila i několik zahraničních materiálů, konkrétně slovenských měst Košice a Revúca – první jmenované město dokonce získalo tři ocenění.

„V porotě jsem od začátku soutěže a musím říct, že celková úroveň materiálů roste. Hodnocení nebylo vůbec jednoduché. Posuzovalo se grafické provedení, obsah i užitečnost materiálu. Někdy jsme nad materiály vedli velkou diskusi,“ uvedla předsedkyně poroty Michaela Bělinová. O přízeň poroty se i letos ucházelo několik mobilních aplikací pro cestovní ruch, bylo jich ale méně než loni. „Osobně dávám přednost tištěným materiálům a myslím si, že tento trend bude zatím přetrvávat. Uvidíme do budoucna, ale zatím má pořád smysl papírové materiály vydávat, je to koneckonců viděti i na TURISTPROPAGu, kde tyto materiály převládají,“ dodala Michaela Bělinová.

Soutěž TURISTPROPAG navázala na podobnou přehlídku, která se konala před lety v Písku. Pro vydavatele letáků, brožur, průvodců, map, kalendářů, zpravodajů a publikací může být nejen zajímavou inspirací, ale také příležitostí k setkání a výměně informací a zkušeností. Ve výsledku by to mělo pomoci zvýšit obsahovou a vizuální stránku materiálů v českém jazyce zacílených na turisty. Bližší informace jsou na www.turistpropag.cz.

Pruh Polabí s.r.o. působí v oblasti podpory cestovního ruchu v severovýchodní části Středočeského kraje. Byla založena v roce 2005. Kromě přehlídky TURISTPROPAG pořádá v Nymburce akci Lodě na Labi. Více informací je na www.pruhpolabi.cz.

PhDr. Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o.p.s.