Materiály do soutěže se nám v informačním centru s velkou mírou hromadí.

Své brožury, mapy, kalendáře ale také zpravodaje zasílejte společně s vyplněnou přihlášku na adresu –

Turistické informační centrum, Jiřího náměstí 19, 290 01 Poděbrady