Porota

POROTA:

II. ročníku soutěže „O turistickou informaci roku 2017“ a „Zpravodaj roku 2017“.
Radana Koppová ředitelka odboru strategie a marketingové komunikace CzechTourism

Od listopadu 2016 zodpovídá za strategii a marketingovou komunikaci agentury CzechTourism. Před tím působila téměř 25 let ve firemním i agenturním marketingu. Naposledy zastávala post ředitelky fundraisingu a komunikace v neziskové organizaci SOS dětské vesničky. Je absolventkou Filosofické fakulty UK, má certifikát v managementu na The Open University Business School a profesionální diplom v change managementu na Cambridge University.

 

Ing. Petr Kratochvíl – Poradce v cestovním ruchu

Od roku 1999 do roku 2009 působil v agentuře CzechTourism ve funkci ředitele regionálního odboru. Několik let byl členem odborné poroty v soutěži Tourpropag v Písku. Je autorem desítky strategií rozvoje cestovního ruchu na úrovni destinací a měst. Působil na VOŠ v Praze 7 a nyní na VŠO v Praze – Spálená ul. Je členem Syndikátu novinářů. Připravil, realizoval a také hodnotil řadu projektů v oblasti marketingu cestovního ruchu.

 

Ivan Černý – Krásy Česka

Publicista a spisovatel. Jako novinář se dlouhodobě specializuje na cestovní ruch ( pro nakl. Olympia napsal v roce 2002 s kolegou Jiřím Bartošem knižního průvodce Bulharskem, v roce 2013 publikaci s kolegyní Ivanou Masákovou pro nakladatelství Agrofin Turistické maximum, nyní tato autorská dvojice připravuje publikaci Gastroturistika Středomoří). V současnosti působí jako dlouholetý šéfredaktor turistického magazínu Krásy(nejen)Česka.

 

Pavel Černý –  PRO města a obce

Šéfredaktor časopisu PRO města a obce. V médiích a v oboru reklama a marketing se pohybuje už od roku 1993. Řadu let byl šéfredaktorem odborného časopisu o marketingu, reklamě a médiích Strategie. Je spolumajitelem komunikační agentury Gordica Communication.

 

Bc. Michaela Bělinová


Jsem „ičkař“ tělem i duší, miluji dobré jídlo, víno, partu skvělých přátel, cestování, ale také svoji rodinu – manžela Jiřího, děti Jiříka (11 let) a Michalku (10 let). Narodila jsem se v Hořicích, tam také celý život žiji a jak občas říkám zákazníkům v turistickém informačním centru v Hořicích, chci tam i zemřít. Po maturitě na gymnáziu v Hořicích (1997) jsem rok studovala na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (matematika a občanská nauka pro 2. stupeň základních škol), ale brzy jsem zjistila, že mě to mnohem víc táhne k cestovnímu ruchu. Od 16 let jsem totiž letní prázdniny trávila jako brigádník v autokempu Milovice. Nejdříve jako pokladní na minigolfu a když jsem dozrála do plnoletosti, tak jako recepční. To byly krásné časy plné slunce a lidí, od kterých jsem se mnohému naučila. Zejména na pana Vlastimila Hrušku, tehdejšího starostu obce, vzpomínám často. „Vládnul“ přísně, ale spravedlivě a dobrou práci dovedl ocenit. I na jeho popud jsem opustila vidinu kantořiny a s vervou sobě vlastní jsem se pustila do studia Vyšší odborné školy rozvoje venkova – obor cestovní ruch, kterou jsem úspěšně zakončila v roce 2001. V témže roce se zřizovalo turistické informační centrum v Hořích. Dodala jsem si odvahy a přihlásila se do výběrového řízení, kde jsem uspěla a ještě před dokončením školy jsem měla svoji první opravdovou práci. Teprve časem jsem si uvědomila, že mě ta práce opravdu baví a naplňuje svojí barevností i nenadálými změnami, které jsou tím správným kořením. Již 6 let jsem zvolena do rady Asociace turistických informačních center ČR za Královéhradecký kraj a aktivně hájím zájmy „iček“ na krajské i celorepublikové úrovni.  V roce 2014 jsem úspěšně dokončila bakalářské studium na Slezské univerzitě v Opavě, obor veřejná správa a sociální politika.