Porota 2020

Porota V. ročníku soutěže „O turistickou informaci roku 2020“ a „Zpravodaj roku 2020“.

Josef Podolák – Rádio Patriot

 • Jsem novinář, moderátor, muzikant, herec a blázen, který vidí mnoho věcí jinak a často předbíhá dobu. Přes 20 let jsem aktivní v médiích, a to jak v tištěných, tak různých rozhlasových stanicích. Profesně pro mě byla také důležitá zkušenost v přední PR agentuře. Nyní řídím informační portál pro Střední Polabí – Rádio Patriot a působím na Signál rádiu. Zásadní část života jsem prožil v Poděbradech, kde o turisty, z podstaty malebného lázeňského města, nikdy nebyla nouze. Nyní je můj život spojen se sousedním Nymburkem, který se teprve před patnácti lety začal probouzet z komunistické šedi a nyní už začíná být také turisticky lákavým místem. Dalším městem, se kterým jsem aktuálně spjat, jsou Milovice. Město s neskutečným potenciálem, které na své objevení teprve čeká. Ve všech zmiňovaných městech jsem v minulosti spolupr acoval, nebo přímo organizoval mnoho kulturních akcí a projektů, strategií, reklamních a marketinkových kampaní. Vím a několikrát jsem si ověřil, že můžete mít skvělou myšlenku, bezkonkurenční místo pro realizaci, ale bez důrazu na kvalitní propagaci, vynaložíte zbytečně mnoho energie s nejistým výsledkem. Rádio Patriot je mediálním partnerem soutěžní přehlídky TuristPropag.

 

 

Mgr. Marie Kysilková – Česká asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu Czech Travel Press.

 • Novinářka, redaktorka a manažerka s půlstoletím zkušeností v médiích. Po studiu na Fakultě žurnalistiky na Filosofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě pracovala v Československém a Českém rozhlase v Praze, poté v časopise 100+1 zahraniční zajímavost a v dalších médiích. Působila v novinářských profesních a zájmových organizacích, nyní je předsedkyní České asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu Czech Travel Press.

Luděk Sládek – KAM po Česku  

 • Pochází z Poláčkova města a svůj zájem o historii i turistiku projevoval již coby dítko školou povinné na výletech s třídou, chlebníkem a svačinou. V prvních letech po listopadu 89´ stál u obnovy České obce sokolské, ale mezníkem pro něho byl středočeský Památkový ústav, kde vedl rezervační oddělení památkových objektů, autorsky se podílel na publikacích „Průvodce po hradech a zámcích“ a inicioval vznik dosud nejrozsáhlejšího rodokmenu Lucemburků. V následujících letech prošel agenturou prodeje vstupenek, několika redakcemi až se nakonec rozhodl pro vlastní projekt KAM po Česku (2007).
 • KAM po Česku není lídrem na trhu médií v oblasti cestovního ruchu, ba naopak. Zakládá si na tom, že píše pro lidi se zájmem o cestování a historii. Od svého vzniku se zaměřuje na rodiny s dětmi, aktivní turisty a seniory s cílem dosáhnout pevné zpětné vazby se čtenáři, jejichž přízeň je pro redakci rozhodující. Prostřednictvím tištěných magazínů KAM po Česku, KAM na výlet, Travel EYE, OPEN Czechia, Pražský přehled kulturních pořadů a portálu www.kampocesku.cz oslovuje čtenáře česky, slovensky, německy, anglicky a polsky doma i v zahraničí. „Nejmladší“ titul redakce Pražský přehled je nejdéle nepřetržitě vydávaným tištěným periodikem v oblasti kultury u nás (2020 / 68 ročník). V ediční řadě KAM Edition vydala redakce řadu titulů, z toho čtyři autorské L. Sládka, například „Vzpomínky / Memories“ pro Památník Terezín (výpovědi přeživších v době nacistické okupace). Vydavatelství je také realizátorem prestižních anket „Kraj mého srdce“, „Oblíbené turistické informační centrum roku“ a „Srdce pro region“.
 • „Lidské potřebě vydat se tam i sem jsem zasvětil třicet let života a díky osobnímu poznání míst především po svých, dnes vím KAM“, dodává s velmi širokým úsměvem Luděk Sládek.

Pavel Černý – PRO města a obce

 

 • Šéfredaktor časopisu PRO města a obce. V médiích a v oboru reklama a marketing se pohybuje už od roku 1993. Řadu let byl šéfredaktorem odborného časopisu o marketingu, reklamě a médiích Strategie. Je spolumajitelem komunikační agentury Gordica Communication.

Bc. Michaela Bělinová – Turistické informační centrum Hořice

 • Jsem „ičkař“ tělem i duší, miluji dobré jídlo, víno, partu skvělých přátel, cestování, ale také svoji rodinu – manžela Jiřího, děti Jiříka (14 let) a Michalku (13 let). Narodila jsem se v Hořicích, tam také celý život žiji a jak občas říkám zákazníkům v turistickém informačním centru v Hořicích, chci tam i zemřít. Po maturitě na gymnáziu v Hořicích (1997) jsem rok studovala na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (matematika a občanská nauka pro 2. stupeň základních škol), ale brzy jsem zjistila, že mě to mnohem víc táhne k cestovnímu ruchu.
 • Od 16 let jsem totiž letní prázdniny trávila jako brigádník v autokempu Milovice. Nejdříve jako pokladní na minigolfu a když jsem dozrála do plnoletosti, tak jako recepční. To byly krásné časy plné slunce a lidí, od kterých jsem se mnohému naučila. Zejména na pana Vlastimila Hrušku, tehdejšího starostu obce, vzpomínám často. „Vládnul“ přísně, ale spravedlivě a dobrou práci dovedl ocenit. I na jeho popud jsem opustila vidinu kantořiny a s vervou sobě vlastní jsem se pustila do studia Vyšší odborné školy rozvoje venkova – obor cestovní ruch, kterou jsem úspěšně zakončila v roce 2001. V témže roce se zřizovalo turistické informační centrum v Hořích. Dodala jsem si odvahy a přihlásila se do výběrového řízení, kde jsem uspěla a ještě před dokončením školy jsem měla svoji první opravdovou práci. Teprve časem jsem si uvědomila, že mě ta práce opravdu baví a naplňuje svojí barevností i nenadálými změnami, které jsou tím správným kořením. 10 let jsem byla členkou rady Asociace turistických informačních center České republiky za Královehradecký kraj a stále aktivně hájím zájmy „íček“ na krajské i celorepublikové úrovni.

Jan Řehounek – nakladatel

 

 • (* 18. května 1950) se narodil v České Lípě. Od svých šesti let žije v Nymburce, který adoptoval za svůj rodný.
 • V profesním životě byl dělníkem, technikem, kulturním pracovníkem, novinářem, manažerem výstav, fotografem, šéfredaktorem, nakladatelem. Nyní je spokojeným důchodcem, předsedou
 • Klubu čtenářů Bohumila Hrabala, spisovatelem a dramatikem, organizátorem kulturních pořadů.
 • Je autorem několika desítek regionálních publikací, turistických průvodců a prospektů.

Petr Manuel Ulrych

 • Svoji kariéru spojil s turismem již coby student Vysoké školy ekonomické v Praze, kde absolvoval studia mezinárodních vztahů a cestovního ruchu. Tři roky působil jako manažer pro komunikaci a tiskový mluvčí cestovní kanceláře Čedok a od roku 2002 pracuje ve vydavatelství C.O.T. media, které je lídrem na trhu médií v oblasti cestovního ruchu. Od roku 2004 je šéfredaktorem odborného měsíčníku COT – Celý o turismu (dříve COT business). Dle výzkumu agentury STEM/MARK je tento titul nejlepším odborným časopisem v oblasti cestovního ruchu. COT – Celý o turismu se tradičně věnuje všem segmentům cestovního ruchu, tedy i regionálnímu turismu.
 • Dnes má C.O.T. media v portfoliu více jak 15 odborných, palubních, klientských a lifestylových časopisů a portálů. Pořádá pravidelné diskusní snídaně, udílí ocenění dobrým nápadům, věnuje se společensky odpovědným projektům, připravuje eventy, které vytváří prostor pro komunikaci… „Médiím, komunikaci a marketingu se věnujeme už víc jak dvacet let, takže víme, co, jak a proč se v těchto oborech dělá,“ konstatuje s úsměvem Ulrych.