Porota 2018

POROTA:

III. ročníku soutěže „O turistickou informaci roku 2018“ a „Zpravodaj roku 2018“.

RNDr. Tomáš Seidl  –  vedoucí oddělení edice CzechTourism

Řídí kompletní produkci tiskovin CzechTourism, kreativní tvorba layoutů a produkce obsahu, produkce fotomateriálu včetně fotoprodukcí a fotoreportáží pro fotobanku CzechTourism

Pavel Černý –  PRO města a obce

Šéfredaktor časopisu PRO města a obce. V médiích a v oboru reklama a marketing se pohybuje už od roku 1993. Řadu let byl šéfredaktorem odborného časopisu o marketingu, reklamě a médiích Strategie. Je spolumajitelem komunikační agentury Gordica Communication.

Bc. Michaela Bělinová – Radní A.T.I.C. ČR za Královéhradecký kraj


Jsem „ičkař“ tělem i duší, miluji dobré jídlo, víno, partu skvělých přátel, cestování, ale také svoji rodinu – manžela Jiřího, děti Jiříka (12 let) a Michalku (11 let). Narodila jsem se v Hořicích, tam také celý život žiji a jak občas říkám zákazníkům v turistickém informačním centru v Hořicích, chci tam i zemřít. Po maturitě na gymnáziu v Hořicích (1997) jsem rok studovala na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (matematika a občanská nauka pro 2. stupeň základních škol), ale brzy jsem zjistila, že mě to mnohem víc táhne k cestovnímu ruchu. Od 16 let jsem totiž letní prázdniny trávila jako brigádník v autokempu Milovice. Nejdříve jako pokladní na minigolfu a když jsem dozrála do plnoletosti, tak jako recepční. To byly krásné časy plné slunce a lidí, od kterých jsem se mnohému naučila. Zejména na pana Vlastimila Hrušku, tehdejšího starostu obce, vzpomínám často. „Vládnul“ přísně, ale spravedlivě a dobrou práci dovedl ocenit. I na jeho popud jsem opustila vidinu kantořiny a s vervou sobě vlastní jsem se pustila do studia Vyšší odborné školy rozvoje venkova – obor cestovní ruch, kterou jsem úspěšně zakončila v roce 2001. V témže roce se zřizovalo turistické informační centrum v Hořích. Dodala jsem si odvahy a přihlásila se do výběrového řízení, kde jsem uspěla a ještě před dokončením školy jsem měla svoji první opravdovou práci. Teprve časem jsem si uvědomila, že mě ta práce opravdu baví a naplňuje svojí barevností i nenadálými změnami, které jsou tím správným kořením. Již 8 let jsem zvolena do rady Asociace turistických informačních center ČR za Královéhradecký kraj a aktivně hájím zájmy „iček“ na krajské i celorepublikové úrovni.  V roce 2014 jsem úspěšně dokončila bakalářské studium na Slezské univerzitě v Opavě, obor veřejná správa a sociální politika.

Ilona Fišerová – manažerka výstavy Regiony ČR 2018

Jan  Řehounek  – nakladatel


(* 18. května 1950) se narodil v České Lípě. Od svých šesti let žije v Nymburce, který adoptoval za svůj rodný.

V profesním životě byl dělníkem, technikem, kulturním pracovníkem, novinářem, manažerem výstav, fotografem, šéfredaktorem, nakladatelem. Nyní je spokojeným důchodcem, předsedou Klubu čtenářů Bohumila Hrabala, spisovatelem a dramatikem, organizátorem kulturních pořadů.

Je autorem několika desítek regionálních publikací, turistických průvodců a prospektů.

 

One comment

Comments are closed.